KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


 

Wspomnienie
Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
o śp. Ks. Biskupie Edwardzie Materskim

Historycy Kościoła dokonają zapewne wnikliwej i skrupulatnej analizy życia i dzieł Ks. Bpa Edwarda Materskiego. Taka praca wymaga czasu.

Natomiast to wspomnienie będzie formą dialogu ze śp. Ks. Biskupem w chwili dojmującego smutku po Jego odejściu, 24 marca 2012 roku. Forma pisemna nie wyklucza wielu dialogów podejmowanych w zaciszu naszych serc.

Przed ponad trzydziestu laty, kiedy powstawał radomski Klub Inteligencji Katolickiej, znalazł on w Osobie Ks. Biskupa Edwarda Materskiego życzliwego Opiekuna.

W niesprzyjającym dla działalności katolików czasie, Ks. Biskup stworzył Klubowi przy ulicy Sienkiewicza 13 przystań, dom i azyl oraz zapewnił mu swoją ojcowską opiekę przydzielając kapelana śp. Ks. Infułata Jerzego Banaśkiewicza. Ks. Biskup często brał czynny udział w spotkaniach i dyskusjach. Nauczał, wspierał i umacniał w wierze. Klub dziękuje Ks. Biskupowi, że zechciał być jego Członkiem Honorowym.

Kiedy dziś przychodzi czas podsumowania, powstaje zasadnicza obawa, czy skromne pióro podoła zadaniu opowiedzenia o dokonaniach Ks. Biskupa. Ze względu na oczywiste w tym momencie ograniczenia, dotkniemy tylko fragmentów niektórych dziedzin życia i pracy Ks. Biskupa.

 1. Nauczanie o wartościach

Zdolność i gorliwość księdza Edwarda Materskiego, dostrzegł od początku Jego kapłaństwa, Sługa Boży Ks. Prymas Stefan Kard. Wyszyński. Z rąk Prymasa Tysiąclecia przyjął Ks. Biskup Edward Sukcesję Apostolską, jako jeden z 45 biskupów konsekrowanych przez tego Księcia Kościoła. Takim autorytetem wzmocniwszy swoje przymioty osobiste, uczył nas Ks. Biskup na czym polegają podstawowe wartości:

 • – Chrystusowa miłość bliźniego,
 • – patriotyzm,
 • – kultura,
 • – wiedza,
 • – życzliwość i szacunek dla innych,
 • – niebywała skromność.

Ks. Bp Edward Materski był i jest dla nas punktem odniesienia dla tych wartości. Napisano np. wiele dzieł o miłości do matki. Nie umniejszając ich wartości, przypomnijmy zdanie, Ks. Biskupa, który ujął ten problem lapidarnie: "Matkę trzeba kochać, matce trzeba ufać, matki trzeba słuchać i matkę trzeba naśladować".

Wiele powiedziano o patriotyzmie, ale dla nas, to właśnie Ks. Biskup był żywym przykładem zmagań o prawdę, wolność i sprawiedliwość, jako uczestnik Powstania Warszawskiego.

W wychowaniu na wszelkich szczeblach szkolnictwa, Ks. Biskup wysoko cenił posługiwanie się wyłącznie przykładami pozytywnymi.

Pewnego razu dotknęliśmy problemu braku życzliwego stosunku do Polski autora kilkudziesięciu tomów klasyki marksistowskiej. Ks. Biskup stwierdził krótko: "Żeby napisać dobrze, niekoniecznie trzeba napisać dużo".

Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy fakt, powierzenia Ks. Biskupowi funkcji Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Kierowanie tą ważną Komisją trafiło w godne ręce Pasterza, który był przecież wykładowcą Katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeden z kapłanów naszej Diecezji określił wówczas Ks. Biskupa mianem "Ministra Oświaty Rzeczypospolitej".

 1. Przykład osobisty

Wiadomo, że nic nie wychowuje skuteczniej od dobrego przykładu. Przykład życia Ks. Biskupa Edwarda Materskiego, nie tylko uczył, ale także zniewalał ku dobru.

Warto zauważyć i dobitnie powiedzieć o Ks. Biskupie także to, że nie używał słowa "Ja".

W Jego Osobie Pan Bóg dał Kościołowi Radomskiemu skarb próby najczystszej.

Nie starczyłoby czasu, aby wymienić ogrom trosk Ks. Biskupa o innych, z pominięciem własnej Osoby.

Wymieńmy niektóre przykłady:

 • – nie wahał się przyjąć ogromnego trudu budowniczego Wyższego Seminarium Duchownego,
 • – służył pomocą internowanym, więzionym i ukrywającym się w stanie wojennym,
 • – budował świątynie, aby przybliżać Boga człowiekowi, bo wiedział, że człowiek dzięki temu
    staje się lepszy,
 • – odkładał na drugi plan własne zdrowie, aby pracą na granicy wydolności organizmu, służyć innym.

Do rangi symbolu urasta przykład, gdy w godzinach rannych przeprowadził wykład w Rzymie, a już wieczorem głosił Słowo Boże w jednym z radomskich kościołów.

 1. Podziękowanie

Ekscelencjo! Ojcze Biskupie!

Dziękujemy Ci za Twój heroizm w nauczaniu, w budowaniu i miłowaniu!

Dziękujemy za wszystkie Msze Święte, za każde Słowo Boże, za to, że "swoich pożytków zapomniawszy", przyniosłeś nam w swojej Osobie wartości bezcenne!

Wiemy, że nie pragnąłeś dla siebie żadnych zaszczytów i z pewnością protestowałbyś, gdyby powiedziano, że zbudują Ci Pomnik.

Dlatego chcemy zapewnić, że nadal będziemy prowadzić z Tobą dialog, a trwały Pomnik już masz: w naszych wdzięcznych sercach.

Bóg zapłać!

Wspólnota Klubu Inteligencji Katolickiej

Radom 28 marca 2012 r.