KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne, 20 kwietnia 2022 r.

Msza św. w 70 rocznicę urodzin oraz imieniny ks. bpa Henryka Tomasika

Jubileusz 35-lecia Klubu i 30-lecia nadania Klubowi imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

III rocznica śmierci Biskupa Edwarda Materskiego

Uroczystość konsekracji Biskupa Piotra Turzyńskiego w Katedrze radomskiej, 28.02.2015 r.

Uroczystości pogrzebowe Prymasa Seniora Józefa Kardynała Glempa w Archikatedrze Warszawskiej

Z życia Klubu

Uroczystości pogrzebowe Kapelana Klubu śp. Ks. Infułata Jerzego Banaśkiewicza

Uroczystość beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki – Msza św. na Pl. Piłsudskiego, Warszawa 06.06.2010