Janina Kazimiera GRAJEWSKA

Urodziła się 25 grudnia 1926 w Sokalu w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec Kazimierz Chmielowski uczył fizyki i matematyki, a matka Jadwiga była nauczycielką historii i języka polskiego. W 1939 przed wybuchem wojny zdała egzamin do Gimnazjum Sióstr Urszulanek we Lwowie. W 1947 otrzymała świadectwo maturalne w Liceum Humanistycznym w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1947–1952 studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Humanistycznych. Należała do chóru akademickiego, w którym także śpiewał przyszły małżonek, student prawa KUL Marian Grajewski. Państwo Grajewscy sakrament małżeństwa zawarli w 1953 roku w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze; wychowali troje dzieci: dwie córki Elżbietę i Barbarę oraz syna Andrzeja. Pani mgr Janina Grajewska przez całe zawodowe życie pracowała jako nauczyciel historii w szkołach Radomia. Jej pasją jest gra w szachy. W 1979 roku została Szachową Mistrzynią Województwa Radomskiego. Jest inicjatorką budowy Pomnika Dzieci Nienarodzonych, który stanął przy ul. Jacka Malczewskiego, przy kościele Świętej Trójcy, naprzeciwko kamienicy, w której mieszka.