Marian GRAJEWSKI
1924 –1994

 

Urodził się 25 stycznia 1924 w Radomiu. Marian Grajewski był członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej i wieloletnim jego Prezesem. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1942–1944 jako partyzant – żołnierz Armii Krajowej pseudonim "Maryś" – brał udział w wielu akcjach zbrojnych. W latach 1944–1946 aż do aresztowania i uwięzienia przez UB walczył w Batalionach Chłopskich. W 1948 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. dr. T. Chałubińskiego w Radomiu i podjął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas studiów śpiewał w chórze akademickim i był prezesem chórzystów KUL. W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno–Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako prawnik i radca prawny pracował w kilku radomskich zakładach i spółdzielniach. W październiku 1980 roku zostaje członkiem "Solidarności" i pierwszym radcą prawnym i doradcą Zarządu Regionu Ziemia Radomska. Internowany 13 grudnia 1981 roku w więzieniu w Radomiu i Kielcach-Piaski. Po opuszczeniu wiezienia na prośbę biskupa Edwarda Materskiego został członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Więzionym. W ramach tego Komitetu w latach 1982–1989 pan mecenas Marian Grajewski społecznie i bezinteresownie dyżurował kilka razy w tygodniu i udzielał porad prawnych osobom internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. W tym czasie był wielokrotnie zatrzymywany przez służbę bezpieczeństwa i poddawany rewizjom. W 1985 roku dzięki jego inicjatywie nadano radomskiemu KIK-owi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pan Marian Grajewski wiele lat swojej publicznej działalności, również jako założyciel i Prezes Towarzystwa Obrony Nienarodzonych, poświęcił walce o poszanowanie w prawie polskim świętości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Tą działalnością rozsławił imię Klubu w całej Polsce i konsekwentnie przygotowywał drogę do uchylenia, uchwalonej w 1956 roku, ustawy zezwalającej na mordowanie dzieci nienarodzonych. W 1989 roku był członkiem założycielem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. Zawsze, aż do ostatnich dni życia, służył bezinteresowną pomocą ludziom skrzywdzonym przez system komunistycznego zniewolenia. Był Honorowym Dawcą Krwi.
Mecenas Marian Grajewski zmarł 13 sierpnia 1994 r. i został pochowany na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu.