KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Msza św. w kościele św. Trójcy oraz
posadzenie dębu papieskiego zainaugurowały obchody
XXX rocznicy Radomskiego Czerwca-76

Mszą św. sprawowaną w kościele św. Trójcy pod przewodnictwem pierwszego biskupa radomskiego Edwarda Materskiego, w dniu 23 czerwca 2006 r., zostały zinaugurowane obchody XXX rocznicy Radomskiego Czerwca-76.
Ze schodów tej świątyni, 30 lat temu ks. Roman Kotlarz błogosławił protestujących robotników w czasie manifestacji.

W homilii pierwszy biskup radomski powiedział, że rok 1976 stał się wstępem do dalszych wydarzeń lat 80.

Radom i cała Polska głęboko zapisały w swojej pamięci tamte wydarzenia, które kosztowały wiele ofiar, aresztowań, upokorzeń i tortur, praktykowanych pod nazwą "ścieżek zdrowia" oraz śmierci m.in. jednego z duszpasterzy – powiedział bp Edward Materski, cytując słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na radomskim lotnisku, w dniu 4 czerwca 1991 r.

Bratanek ks. Romana Kotlarza sypie symboliczną łopatę ziemi podczas sadzenia dębu Jana Pawła II

Po mszy św., uczestnicy Eucharystii przeszli procesyjnie pod pomnik ks. R. Kotlarza. Na czele procesji szli leśnicy z całej Polski, którzy nieśli sadzonkę dębu wyhodowaną z żołedzi poświęconych przez papieża Jana Pawła II w 2004 r. Dąb Jana Pawła II został posadzony obok kamiennego pomnika ks. R. Kotlarza przy rondzie Jego imienia. W akcie posadzenia dębu wziął udział bratanek ks. Kotlarza, który położył "symboliczną łopatę ziemi" obsypując nią sadzonkę.

Pierwszy Biskup Radomski Edward Materski trzyma certyfikat zaświadczający o tym, że sadzonka dębu została poświęcona przez Papieża Jana Pawła II.
Po prawej stronie ks. Biskupa stoją: Ks. Infułat Józef Wójcik, ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz (w ciemnych okularach) oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Matysiak.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Dariusz Bąk powiedział, że ks. Kotlarz zginął za to, że chciał się poświęcić Ojczyźnie. Upominał się o sprawiedliwość, godność ludzi wówczas żyjących w trudnych czasach. I dlatego chcemy, aby przy pomniku był posadzony dąb Jana Pawła II. To jest miejsce szczególne dla naszej historii - podkreślił Dariusz Bąk

Posadzony przy tablicy księdza Kotlarza dąb został zaopatrzony w specjalny certyfikat, który zaświadcza, że jego sadzonkę poświęcił Jan Paweł II. Obok sadzonki dębu stoi kamień, na którym widnieją m.in. słowa ks. Piotra Skargi cytowane przez Jana Pawła II: "Ten dąb tak urósł, wiatr go żaden nie powali, korzeń jego to Chrystus". Na kamieniu wyryto także słowa: "Dąb Jana Pawła II"

Oprac. J.D.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej