KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


40-lecie pracy duszpasterskiej
ks. Infułata Jerzego Banaśkiewicza w Radomiu

W 2009 roku, przypada 40-lecie pracy duszpasterskiej w Radomiu ks. infułata Jerzego Banaśkiewicza, obecnie proboszcza parafii św. Teresy na radomskich Borkach. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 27 września w radomskiej katedrze. Liturgię celebrował bp Edward Materski. Transmisję z Mszy św. przeprowadziło Radio Plus Radom i TVK Dami. Na początku liturgii głos zabrał Tadeusz Wydra, jeden z uczniów ks. Banaśkiewicza, były dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów.
Jesteś z nami cztery dekady, w roli nauczyciela, powiernika, duszpasterza oświaty, służby zdrowia, kapelana Solidarności, a ostatnie 10 lat w roli proboszcza. Przez te wszystkie lata towarzyszyłeś nam w chwilach radości, uczyłeś nas zasad i reguł. Z tymi naukami, karnymi i surowymi wyprawiałeś nas w trudną codzienność. Trudno o słowa, aby oddać to wszystko, co Radom tobie zawdzięcza. Wiemy jedno, że własną postawą i modlitwą przybliżasz nas stale do Kościoła, który budujemy w sercach - mówił Tadeusz Wydra.
Homilię wygłosił bp Edward Materski. Mówił, że dzisiaj dziękujemy za 40 lat gorliwej posługi duszpasterskiej w Radomiu ks. infułata Jerzego Banaśkiewicza.
Dziękujemy Bogu za dar powołania do kapłaństwa. Udzielone mu dary stały się również darami dla nas wszystkich. Dziękujemy Bogu za ks. Jerzego, za jego przepowiadane słowa w kościele, salkach katechetycznych, za każde pisane i mówione słowa oraz działalność duszpasterską - mówił bp Materski.
Ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz na zakończenie Mszy świętej powiedział, że starość nie mierzy się liczbą lat, ale wartością życia bez skazy.
A tego tak bardzo mi brakuje, dlatego jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy o tym pamiętali, chcieli dać wyraz, że jest miejsce dla księdza w tym świecie, w tych czasach - powiedział ks. Banaśkiewicz.
Wśród osób, które wzięły udział w obchodach byli współpracownicy i przyjaciele ks. Jerzego Banaśkiewicza. Wśród nich artysta-plastyk, obecnie nauczyciel fotografii w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu Jerzy Kutkowski. O jubilacie mówi, że jest mistrzem słowa i riposty. Imponuje wiedzą i znakomitym polskim językiem, kapłan także odważny, bo niósł pomoc represjonowanym w okresie stanu wojennego - powiedział Kutkowski. Z kolei dziennikarka i była rzeczniczka wojewody radomskiego Krystyna Kasińska poznała księdza Banaśkiewicza po studiach. Nie znam ludzi, którzy tak pięknie operują polskim językiem. Trzeba szalenie uważać jak się z nim rozmawia, bo często bywa tak, że ktoś palnie coś głupiego i zaraz ta wypowiedź jest komentowana przez ks. Jerzego - powiedziała Kasińska. Natomiast Anna Skubisz, dyrektor Bibiloteki Miejskiej w Radomiu poznała ks. Banaśkiewicza 5 lat temu, podczas promocji pierwszego tomiku jego poezji. Nie spodziewałam się, że spod jego pióra, z jego serca, mogą wypłynąć tak liryczne wiersze - podkreśliła Anna Skubisz. Dodała, że nie zna drugiego takiego księdza, który dba o rozwój kultury w mieście.
Ks. Jerzy Banaśkiewicz urodził się w 1937 w Skarżysku-Kamiennej. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Był wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku, św. Trójcy w Starachowicach i parafii Opieki NMP w Radomiu. Był także współorganizatorem Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu, organizatorem pomocy represjonowanym i ich rodzinom w Radomiu oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w radomskich kościołach. W latach 1980-1985 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych Gdańskiego MKS: m.in. "Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność", "Tygodnika Solidarność", "Biuletynu Informacyjnego Gdańskiego Komitetu Obrony za Przekonania". Od 1981 roku był członkiem założycielem oraz kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu. Od 26 października do 13 grudnia 1981 był uczestnikiem strajku studenckiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu i duszpasterzem strajkujących. Po 13 grudnia niósł pomoc duchową więzionym i materialną ich rodzinom. Do 1983 roku prowadził kolportaż kalendarzy, banknotów i kart świątecznych z Ośrodka Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Kielcach-Piaskach, wspierał działalność Komitetu Pomocy Internowanym oraz Komitetu Pomocy Aresztowanym. Do 1985 roku współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy swojej parafii, wygłaszał homilie m.in. podczas Mszy z okazji 3 Maja, 11 listopada i wydarzeń Czerwca 1976. Do 1990 roku był również współorganizatorem pomocy żywnościowej i medycznej z darów otrzymanych w kraju i z zagranicy dla rodzin osób represjonowanych. W 1983 roku był współorganizatorem spotkania Jana Pawła II z młodzieżą na Jasnej Górze, w 1987 i 1991 uczestnikiem przygotowań pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. Od 1985 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Seminarium Duchownego w Radomiu. Od 1998 proboszcz parafii św. Teresy w Radomiu. Autor książek: Zapisane liryką (2005), Za ziemią Boga zatęsknisz (2007) oraz 4 tomów Audycji Radiowych na antenie Radia Ave (1995-2000).

opracowanie, J.D. na podstawie Radia Plus Radom

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej