KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Sławomir Adamiec

W trosce o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków
w duchu miłości i prawdy

W dniach 16 - 18 października 2009 roku w Domu Rekolekcyjnym Emaus (Turno k. Radomia) odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ). Obradom przewodniczył ks. abp Zygmunt Zimowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski d/s duszpasterstwa emigracji. Tegoroczne hasło spotkania brzmiało: "Znaki czasu i wyzwania dla duszpasterstwa emigracyjnego - obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci". Wykłady wygłosili: Sławomir Adamiec "Szkoła wobec zagrożeń kwestionujących integralny rozwój człowieka" oraz Mieczysław Guzewicz: "Szkolenie doradców życia rodzinnego, którzy zajmą się duszpasterstwem małżeństw i rodzin w ośrodkach Polskich Misji Katolickich na Zachodzie Europy". W trosce o wychowanie młodego pokolenia Polaków w Ojczyźnie i poza Jej granicami, zgodnego z duchem integralnego rozwoju osoby ludzkiej, członkowie Rady, dyskutowali nad metodami ochrony podstawowych wartości chrześcijańskich w warunkach agresywnej polityki zmierzającej do tzw. neutralności światopoglądowej i źle pojętej laickości państwa. Rada zwróciła się z prośbą do Parlamentarzystów RP, o interwencję w obronie poszanowania w szkolnych programach zasady obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, poszanowania nierozerwalności małżeństwa oraz wychowania w duchu tradycji, kultury narodowej i miłości Ojczyzny. Polska Rada Duszpasterstwa Europy Zachodniej wystosowała również rezolucje do najwyższych władz RP o zaprzestanie wprowadzania w programach szkolnych i wychowawczych zajęć sprzecznych z nauką społeczną i moralną Kościoła oraz zaprzestania eliminowania nauki religii ze szkół podległych MEN poza granicami kraju.

List PRDEZ do Marszałka Sejmu RP, Pana Bronisława Komorowskiego
List PRDEZ do Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza
List PRDEZ do Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall

 

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej