KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


 

Pan Tadeusz H. Derlatka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radomiu



Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu jest poinformowany, o ogłoszeniu konkursu na projekt pomnika Jana Kochanowskiego w Radomiu. Inicjatywę budowy pomnika wszyscy członkowie Klubu gorąco popierają. Pomnik ma stanąć na terenie parku im. Tadeusza Kościuszki w pobliżu ul. Żeromskiego.

Projekt pomnika ma uwzględniać także propozycję zaplanowania otoczenia, a więc terenu między "Łaźnią" a zabudowaniami znajdującymi się przy ul. Żeromskiego na ewentualnym przedłużeniu ul. Mickiewicza.

Na tym terenie został postawiony w 1899 roku metalowy krzyż według projektu Chromeckiego i Osińskiego. Krzyż ten był i jest odczytywany przez mieszkańców Radomia jako świadek zbrojnego starcia demonstrujących radomskich robotników z oddziałem ochrony budynku Gubernatorstwa. Było to 3 lutego 1905 roku. Historia zanotowała, że na polecenie kpt. Goldmana otworzono ogień do robotników. W rezultacie 14 robotników zostało zabitych na miejscu, około 50 rannych - z których w ciągu kilku dni 13 w szpitalach zmarło.

W czasach PRL, w związku z budową pomnika Armii Czerwonej, (przeniesionego w 1990 roku na cmentarz prawosławny) usunięto Krzyż z dotychczasowego miejsca i ustawiono "bokiem do ulicy", pod ścianą budynku "Łaźni". Społeczeństwo Radomia o tym pamięta i we właściwy sposób komentuje.

Nie mamy wątpliwości, że zabytkowy Krzyż, który jest jednocześnie szczególnym świadkiem walki o niepodległość, powinien wrócić na należne mu miejsce.

Z powyższych względów Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej uprzejmie postulują, aby do warunków ogłoszonego konkursu, włączone zostało zadanie znalezienia odpowiednio godnego miejsca na Krzyż.

Przy okazji informujemy, że rok 2004 i 2005, jako lata stulecia antycarskich protestów młodzieżowych i robotniczych Klub Inteligencji Katolickiej planuje szczególnie uświęcić, aby bohaterskie momenty historii naszego miasta były coraz lepiej znane.

Zgłaszamy także gotowość uczestniczenia w uroczystości przeniesieniu Krzyża.

Sekretarz Klubu

(-)Krystyna Dzierżanowska

Prezes Klubu

(-)Jan Rejczak


Radom, dnia 28 stycznia 2004 r.

Do wiadomości:

  1. Prezydent Radomia- Pan Zdzisław Marcinkowski
  2. Biskup Radomski - J.E. ks. bp Zygmunt Zimowski
Wszystkie informacjePowrót do strony głównej