KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


... z życia do Życia

W niedzielę, 6 lutego 2011 r. o godz.9.57 odszedł nagle do Pana śp. Ksiądz Infułat Jerzy Banaśkiewicz, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej; przez ponad dziesięć lat, do końca życia, proboszcz parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu, na Borkach. W tym roku 22 kwietnia skończyłby 74 lata, a 27 maja radowalibyśmy się wspólnie Jego Złotym Jubileuszem Kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe i pożegnanie śp. Proboszcza przez parafię rozpoczęła 8 lutego Msza Święta żałobna o godz. 18-tej. Przez całą noc wierni, także spoza parafii, trwali na modlitwie w kościele. W środę, 9 lutego o godz. 11-tej, bezpośrednio przed liturgią pogrzebową, Prezydent Radomia przekazał na ręce Pana Mariana Banaśkiewicza, brata Księdza Infułata, Krzyż Kawalerski "Polonia Restituta" Orderu Odrodzenia Polski, którym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie Księdza Jerzego Banaśkiewicza. Msza Święta, koncelebrowana przez pięciu Księży Biskupów i 240 Kapłanów zgromadziła w Kościele i na zewnątrz tłumy ludzi. Na pogrzeb przybyli parlamentarzyści i władze samorządowe. Kilkanaście sztandarów reprezentowało stowarzyszenia katolickie, szkoły radomskie, organizacje kombatanckie i "Solidarność". Klub Inteligencji Katolickiej pożegnał swojego Kapelana słowami:

"Przyszliśmy dziś, na tę pogrzebową liturgię, aby podziękować Bogu za dar obecności w naszym życiu księdza Infułata Jerzego Banaśkiewicza. Szczególnie wiele zawdzięczają Księdzu Jerzemu liczne pokolenia studentów i absolwentów. Był znanym i lubianym, także poza naszą diecezją, duszpasterzem akademickim i duszpasterzem inteligencji katolickiej.
W samym Radomiu pracował ponad 40 lat! Nie sposób zapomnieć, jak po Proteście '76 roku skutecznie i bezpiecznie organizował pomoc dla skrzywdzonych robotników. Podobnie, w 1981 roku, kiedy czuliśmy się odpowiedzialni za Solidarność, podtrzymywał na duchu strajkujących pracowników i studentów Politechniki; był to najdłuższy strajk akademicki w Polsce.
Prezes KIK-u Jan Rejczak niesie podczas procesji na cmentarz, Krzyż Kawalerski "Polonia Restituta" Orderu Odrodzenia Polski, przyznany pośmiertnie
Ks. Inułatowi Jerzemu Banaśkiewiczowi przez Prezydenta RP.
30 lat temu zainicjował powołanie Klubu Inteligencji Katolickiej imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Został jego członkiem i kapelanem.
Ksiądz Infułat miał charyzmat odczytywania znaków czasu. Był naszym odważnym i rozważnym przewodnikiem. Uczył nas kochać Boga, Ojczyznę i ludzi.
Był blisko nas, naszych rodzin, naszych problemów, radości i smutków. Tylko Bóg wie, jak wiele dobra zrodziła Jego kapłańska posługa!
Pozostaje w naszej pamięci, jako kochany Kapłan, wspaniały wychowawca i serdeczny, dobry Człowiek.
Był nam bratem, ojcem, przyjacielem. Był i pozostanie wielkim Autorytetem.
Bóg zapłać Księże Infułacie!"

Ciało Księdza Infułata odprowadzono procesyjnie na cmentarz rzymsko-katolicki w Radomiu i złożono do grobu, w którym spoczywa pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła na Borkach, śp. ks. Prałat Andrzej Łukasik.

"Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk" - te słowa Św. Pawła z Listu do Filipian, przywołał w homilii podczas Mszy Świętej żałobnej w przeddzień pogrzebu, Ksiądz Biskup Edward Materski, pierwszy Biskup Radomski. Już dziś wiele znaków wskazuje na to, że stały się One dla Księdza Jerzego programem i fundamentem całego życia, i stale o Nich pamiętał.

Módlmy się o to, aby w każdej naszej decyzji, w każdym naszym działaniu, nieustannie dorastać do żywej wiary, którą z nami tak hojnie dzielił się ksiądz Jerzy Banaśkiewicz.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a Światłości wiekuista niechaj Mu świeci!

Jan Rejczak


Wszystkie informacjePowrót do strony głównej