KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Czy chadecja jest Polsce potrzebna?

23 czerwca 2004 r. gościem KIK-u był znany działacz "Solidarności" inż. Mieczysław Gil. Na poczatku lat dziewięćdziesiatych był On przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP), a także szefem Komisji Zakładowej "Solidarności" w Hucie Sędzimira.

Tematem spotkania była problematyka związana z nurtem chrześcijańsko-demokratycznym w Polsce. Mieczysław Gil - który w przeszłości był członkiem Parti Chrześcijańskich Demokratów (PChD) - przedstawił krótki rys historyczny działalności chadecji w Polsce, z odniesieniem do aktualnego stanu kondycji tego nurtu politycznego w naszym kraju.

Mówca usiłował znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na chrześcijańską demokrację w Polsce, zwłaszcza w kontekście dokonanej już integracji naszego kraju z UE, gdzie nurt chadecki jest dominującym na tamtejszej scenie politycznej.

W dyskusji podniesiono kwestię zapotrzebowania na chadecję w Polsce. Jedni dyskutanci mówili o konieczności budowania nowej formacji Chrześcijansko-Demokratycznej od podstaw z ukierunkowaniem na sukces w perspektywie wielu lat, zaś drudzy uważali, iż należy wzmacniać orientacje (nurty) chadeckie w istniejących już partiach politycznych, takich jak np.: PiS, PO, LPR czy PSL, a nie budować struktury, która nie przełoży się na mandaty poselskie, a uzyskane przez nią głosy osłabią znacznie wynik wyborczy w.w. partii.


Opracowanie Stanisław Zubek

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej