KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Służyć człowiekowi w społeczeństwie

W dn. 8.11.2004 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli O/M "Civitas Christiana" (Jolanta Kucharska) oraz Klubu Inteligencji Katolickiej (Jan Rejczak) i Klubu radnych "Wspólnota Samorządowa" (Ryszard Fałek, Mirosław Rejczak, Krzysztof Sońta), podczas którego przyjęto Deklarację Intencji - prowadzenia formacji społecznej w ramach comiesięcznych spotkań w siedzibie KIK-u w Radomiu. Oto pełna treść podpisanej przez w/w przedstawicieli Deklaracji Intencji:

O/M Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" oraz Klub Inteligencji Katolickiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Samorządowa" przyjmują Deklarację Intencji - prowadzenia wspólnie formacji społecznej w ramach comiesięcznych spotkań w siedzibie KIK-u.

Motto spotkań "Służyć człowiekowi w społeczeństwie" (Ecclesia in Europa, rozdz.V)

Istotą wspólnego ośrodka formacji, będzie poznawanie Nauki Społecznej Kościoła w zakresie odpowiedzialności katolików świeckich za kreowanie rzeczywistości życia publicznego i zadanie służenia człowiekowi w jego naturalnych środowiskach społecznych: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej.

W obliczu wielowymiarowego kryzysu państwa, jego struktur i instytucji, moralnej degradacji systemu demokracji oraz załamywaniu się idei społeczeństwa obywatelskiego - przyjmujemy zadanie współuczestniczenia w procesie przygotowania świeckich do śwadomego, podmiotowego, aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu wspólnoty: narodowej, państwowej i nadewszystko społeczności lokalnej - samorządowej.
Zasada widzieć-oceniać-działać winna mieć swe odniesienie do rozumieć-ponosić odpowiedzialność !

" .... włączjamy się w budowanie miasta godnego człowieka. Chociaż nie jest możliwe zbudowanie w historii doskonałego porządku społecznego, wiemy jednak, że każdemu szczeremu wysiłkowi, podejmowanemu w budowie lepszego świata, towarzyszy Boże błogosławieństwo, i że wszelkie ziarno sprawiedliwości i miłości zasiane w czasie obecnym kwitnie w wieczności". (Ecclesia in Europa p.97)

Deklarację Intencji podpisali:
(-) Jolanta Kucharska - przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
(-) Jan Rejczak - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
(-) Ryszard Fałek, Mirosław Rejczak, Krzysztof Sońta - Wspólnota Samorządowa, Klub Radnych Rady Miejskiej w Radomiu

(oprac. J.D.)

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej