KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


Ogólnopolska narada przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej w Przemyślu i we Lwowie

W dniach 12-13 listopada 2004 r. w Przemyślu i we Lwowie odbyło się doroczne, ogólnopolskie spotkanie prezesów i członków zarządów Klubów Inteligencji Katolickiej. Zorganizowała je Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej powstało w 1989 roku, a w jego skład wchodzi obecnie ok. 70 Klubów. Do Przemyśla przyjechało blisko sto osób. Z diecezji radomskiej obecni byli przedstawiciele Klubów z Radomia i Skarżyska - Kamiennej. Podczas obrad uczestnicy spotkania informowali o działalności swoich stowarzyszeń. Kluby są autonomiczne, ale podejmują wspólne działania. Większość Klubów włączyła się do diecezjalnych komitetów organizacyjnych Dnia Papieskiego 2004 i Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Niektóre Kluby, szczególnie z największych miast w Polsce, podjęły starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Najbliżej sfinalizowania tej sprawy jest KIK w Warszawie, który zmienił już brzmienie swojego Statutu, dostosowując go do wymogów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej Zebrani ustalili również harmonogram przygotowań do jubileuszowej, XXV Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się 4 czerwca 2005 roku. Centralnym przeżyciem przemyskiego spotkania była Msza Święta, którą odprawił J.E. Ks. Abp. Józef Michalik - Metropolita Przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Następnie Ks. Arcybiskup spotkał się z przedstawicielami KIK-ów i wyraził uznanie dla ich pracy. Podkreślił także, że "wyzwania, które postawiły sobie KIK-i weszły już do historii Kościoła". W spotkaniu uczestniczył również Prezydent Miasta Przemyśl, Pan Robert Choma. Spotkanie było też okazją do modlitwy w dwóch przemyskich archikatedrach: rzymsko-katolickiej i greko-katolickiej. Odwiedziliśmy ponadto Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach, w którym często modlił się biskup Jan Chrapek, a następnie renesansowy zamek w Krasiczynie, gdzie w 1867 roku urodził się ks. kardynał Adam Stefan Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski.

Podczas spotkania z Jego Eminencją Kardynałem Marianem Jaworskim -     Metropolitą LwowskimW sobotę 13 listopada, uczestnicy przemyskiego spotkania wyruszyli autokarami do Lwowa, oddalonego o 90 kilometrów. "Spotkanie" ze Lwowem rozpoczęła audiencja u J.E. Ks. Kard. Mariana Jaworskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego obrządku łacińskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Ksiądz Kardynał przyjął nas w Pałacu Arcybiskupim na trzecim piętrze. Do niedawna przez pałacowy sufit prześwitywało "niebo". Pierwsze dwa pietra budynku, który władze Ukrainy oddały Kościołowi dopiero w maju br., nie są jeszcze wolne; zajmują je dotychczasowi użytkownicy. Na co dzień w Pałacu Arcybiskupim, gdzie znalazła pomieszczenia kuria archidiecezjalna, pracuje biskup pomocniczy Marian Buczek, przewodniczącym Komisji Episkopatu Ukrainy ds. Rodziny. Spotkanie z Arcybiskupem było niezwykle serdeczne i wzruszające. Na nasze pytania, jak można pomóc katolikom na Ukrainie, Ksiądz Kardynał zaproponował, aby Kluby Inteligencji Katolickiej nawiązywały kontakty z poszczególnymi wspólnotami parafialnymi, wśród których jest przecież tak wielu rodaków. Na cmentarzu Obrońców Lwowa             (Orląt Lwowskich)Lwów, miasto trzech katedr: rzymsko-katolickiej, greko-katolickiej i ormiańskiej, zwiedzaliśmy śladami Papieża Jana Pawła II, który pielgrzymował do Lwowa w czerwcu 2001 roku. Udaliśmy się także na Cmentarz Łyczakowski i będący jego częścią Cmentarz Orląt Lwowskich, na który Papież nie mógł przybyć. Jestem przekonany, że tegoroczne spotkanie przedstawicieli KIK-ów w Przemyślu i we Lwowie, miało szczególny wymiar formacyjny i powinno stać się inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w klubowych wspólnotach, także i w naszej diecezji.

Jan Rejczak, prezes KIK w Radomiu

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej