Śp. JAN KURBIEL
pierwszy Prezes KIK
1913 – 2003

 

 

Jan Kurbiel,
urodził się 13.01.1913 roku w Iwanowicach koło Krakowa. Wykształcenie zdobywał w Miechowie i Krakowie, gdzie ukończył seminarium nauczycielskie. Skierowany do pracy w Publicznej Szkole Powszechnej w Skaryszewie pracował jako nauczyciel, założył i prowadził również chór szkolny. Po wybuchu wojny w 1939 roku, nie mogąc uczyć w szkole, prowadził tajne nauczanie. 08.02.1942 wziął ślub z Lucyną Barbarą Marcinkiewicz. Wobec rosnącego zagrożenia aresztowaniem podjął decyzję o wyjeździe w swoje rodzinne strony, gdzie kontynuuje tajne nauczanie. W grudniu 1943 roku urodził się syn Jerzy. Po zakończeniu wojny państwo Kurbielowie wracają do Skaryszewa. Przez krótki czas pracował w Grzmucinie; w styczniu 1946 r. urodziła się córka Elżbieta. W latach 1946–1949 uczył w szkole podstawowej w Makowie, której był kierownikiem. We wrześniu 1949 r. urodził się syn Grzegorz. Od 1950 r. przez jeden rok uczył w Liceum Kinotechnicznym w Krakowie. W 1951 roku, otrzymawszy propozycję pracy, przeniósł się wraz z rodziną do Radomia. W marcu 1958 roku urodził się syn Wojciech. Jan Kurbiel do końca zawodowego życia był cenionym nauczycielem matematyki w Technikum Drogowym i Technikum Samochodowym w Radomiu. W 1972 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów. Jan Kurbiel w styczniu 1981 r. zostaje wybrany prezesem Komitetu Założycielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Zmarł 7 grudnia 2003 r. w Rumii; pochowany na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu.