Śp. JAN KURBIEL
pierwszy Prezes KIK
1913 – 2003

 

 

Jan Kurbiel,
urodził się 13.01.1913 roku w Iwanowicach koło Krakowa, zmarł 07.12.2003 roku w Rumii koło Gdyni. Z wykształcenia nauczyciel. Przed wojną uczył w Publicznej Szkole Powszechnej w Skaryszewie, prowadził też chór szkolny. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie przez okres 4,5 roku. Po wyzwoleniu w latach 1946 – 1949 był kierownikiem i pracował w szkole podstawowej w Makowie. Następnie krótko przez jeden rok uczył w Liceum Kinotechnicznym w Krakowie. W 1951 roku przeniósł się wraz z rodziną do Radomia, gdzie uczył matematyki najpierw w Technikum Drogowym, a następnie w Technikum Samochodowym, w tym ostatnim aż do emerytury. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, w 1972 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a po przejściu na emeryturę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów. Był członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu i jego pierwszym prezesem.