Bohdana KIJEWSKA
1915 –2006

 

Urodziła się 15 października 1915 roku w Rostowie nad Donem. Ojciec Marian Kijewski był rejentem, a matka Zofia pielęgniarką. W 1919 roku rodzina Kijewskich, po zawierusze wojennej, powraca do Polski, do Radomia. Ukończyła Gimnazjum Filologiczne Żeńskie im. Marii Konopnickiej. Kierując się zamiłowaniem do pielęgniarstwa, podjęła naukę w renomowanej Warszawskiej Szkole Pielęgniarek, którą ukończyła przed samą wojną. We wrześniu 1939 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Wojskowym w Radomiu. Należała do Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Prowadziła konspiracyjne kursy z zakresu ratownictwa. Po wojnie pracowała m.in. w Szpitalu Miejskim, Ośrodku PCK i Państwowym Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem", który dziś nosi jej imię. W 1993 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża przyznało Bohdanie Kijewskiej prestiżowe wyróżnienie: Medal Florencji Nightingale. 1 kwietnia 1981 zostaje członkiem KIK. Osobami wprowadzającymi do Klubu był ks. prałat Wojciech Staromłyński, proboszcz parafii pw. Opieki NMP i s. Lucylla Sipińska ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 29 stycznia 1992 Walne Zebranie Członków Klubu nadało pani Bohdanie Kijewskiej tytuł Honorowego Członka KIK. Zmarła 25 kwietnia 2006 roku i została pochowana na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu.