Marianna ROJEK
z domu Maksym,
nazywana przez wszystkich Marią

Urodzona 19.08.1931 r. w Radomiu. Pochodzi z rodziny rolniczej, była najstarszą z szóstki rodzeństwa. Ochrzczona w kościele Mariackim pw. Opieki NMP, z którym do dziś czuje się mocno związana. Uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Marii Gajl, które ukończyła w 1948 roku. Kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Administracyjno-Handlowym. Po uzyskaniu matury rozpoczęła pracę w Banku Inwestycyjnym przy ulicy Piłsudskiego. W 1954 roku wzięła ślub ze Stefanem Rojkiem; dwa lata później urodziła się córka Bożena, a w 1959 roku syn Krzysztof. Przez długie lata związana z radomską oświatą, między innymi jako dyrektor do spraw finansowych oraz główna księgowa w Technikum Samochodowym oraz w Kuratorium Oświaty i Wychowania w województwie radomskim. Najbliższe sercu jednak pozostają lata pracy w Teatrze Powszechnym. W trakcie pracy z Wojciechem Kępczyńskim oraz Maciejem Bargiełowskim uczestniczyła w tworzeniu Honorowej Rady Teatru oraz Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Przez długie lata łączyła życie prywatne z pracą zawodową i działalnością społeczną, wspomagając swoją wiedzą i umiejętnościami, a także pomagała w rozliczeniach radomskim parafiom. Od początku istnienia związana z Klubem Inteligencji Katolickiej; miło wspomina lata wspólnych działań i wyjazdów. Po przepracowaniu ponad 60 lat, w 2011 roku zrezygnowała z aktywności zawodowej. Po 2012 roku ze względu na pogorszenie stanu zdrowia znajduje się pod opieką rodziny