Krzysztof STARNAWSKI

Urodził się 11 sierpnia 1938 r. w Gielniowie. Wczesne jego dzieciństwo przypadło na koszmar II wojny światowej. Naukę w miejscowej szkole podstawowej rozpoczął w 1945 r., a po jej ukończeniu w 1952 r. zdawał egzamin do Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie. Pomyślnie zdany egzamin nie był wówczas wystarczającą przepustką do rozpoczęcia nauki w szkole średniej; jako syn "wroga władzy ludowej" został uczniem dopiero w następnym roku. Po maturze (1956), aby zarobić na start studencki, podjął pracę w charakterze nauczyciela niekwalifikowanego w szkołach podstawowych: w Dzielnej – pow. opoczyński i w Kamiennej Woli – pow. konecki. Studia na Wydziale Mat.-Fiz. Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął w 1960 r. i ukończył je w 1965 r. Niezapomniane pozostaje uczestnictwo w pracach Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Warszawie; duszpasterstwo to prowadził wybitny Kapłan – ks. Leon Kantorski. W 1965 r. Krzysztof Starnawski podjął pracę w liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Radomiu, a jednocześnie stawiał pierwsze kroki nauczyciela akademickiego na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Geometrii Wykreślnej pana prof. Edwarda Otto. W 1967 r. związał się z Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu, kolejno jako asystent, wykładowca i starszy wykładowca. Do Klubu Inteligencji Katolickiej należy od początku jego istnienia. Kilkakrotnie był członkiem Zarządu. Współpracował z ks. bp. Edwardem Materskim w redakcji pisma diecezjalnego "Ave", a w latach 1986–1990 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej przy Prymasie Polski, ks. Kard. Józefie Glempie.