Śp. STANISŁAWA DONATA
SZNEWEL
Honorowy Członek KIK
1915 – 1995

 

Urodzona 21 maja 1915 w Rzeżycy w Inflantach Polskich. Rzeżyca to obok Dyneburga (łot. Daugavpils) ważny ośrodek Polaków na Łotwie. Stanisława Sznewel wywodziła się z ubogiej rodziny polskiej zamieszkałej w Łatgalii. Ukończyła Polskie Gimnazjum w Rzeżycy i studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W związku z wybuchem II wojny światowej i włączeniem Wileńszczyzny w skład Litwy zmuszona była przerwać studia. Po wojnie kontynuowała naukę na Łotewskim Uniwersytecie Państwowym w Rydze. Pracowała jako lekarka. Po powstaniu Klubu Kultury Polskiej "Polonez" w 1978 r. zaangażowała się w działalność polonijną. Pani Stanisława Sznewel po przemianach 1989 i 1990 r. mogła na krótki czas przyjechać do Polski. Podczas pobytu w Radomiu aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Klubu. W listopadzie 1990 r. złożyła deklarację przystąpienia do KIK i została jego członkiem. 23 styczna 1991 r. Walne Zebranie Członków Klubu nadało pani Stanisławie Sznewel tytuł Honorowego Członka KIK. Po powrocie do Rygi nadal, choć już tylko pisząc poruszające listy, uczestniczyła w życiu Klubu.
Zmarła 1 października 1995 r. Została pochowana obok grobu matki na cmentarzu katolickim na Czerwonej Dźwinie w Rydze.