Szczególnym znakiem obecności Klubu jest Sztandar, poświęcony 4 czerwca 1991 r. przez
Papieża Jana Pawła II w czasie pobytu w Radomiu podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny.