LIPIEC - SIERPIEŃ

PRZERWA WAKACYJNA

1 sierpnia, godz. 17.00 (godzina "W") – Modlitwa przy grobie Ks. Bpa Edwarda Materskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego;
godz. 18.00 – Msza św. w Katedrze Radomskiej w intencji Ojczyzny