CZCIGODNA SŁUGA BOŻA
WANDA MALCZEWSKA,
MISTYCZKA Z RADOMIA
W DZIAŁALNOŚCI
KLUBU


 


Słowa papieża Jana Pawła II na temat Wandy Malczewskiej wypowiedziane w dniu 13 czerwca 1987 r. w Łodzi, podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny:

Nie mogę też nie wspomnieć innej wybitnej chrześcijanki, jaką była sługa Boża Wanda Malczewska, zmarła w opinii świętości pod koniec zeszłego wieku. Jej grób znajduje się na terenie diecezji łodzkiej, w kościele parafialnym w Parznie koło Bełchatowa. Są w toku starania o jej beatyfikację. Wanda urodziła się w Radomiu i tam spędziła dzieciństwo. Przystąpiła do Pierwszej Komunii świętej w wieku ośmiu lat - jak na owe czasy - bardzo wcześnie. Powodem tak weczesnej Komunii było gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, a także dobre rozumienie tajemnic wiary. Przez całe życie odznaczała się głęboką czcią do Najświętszego Sakramentu. Równocześnie, w duchu ewangelicznej miłości, spieszyła z pomocą biednym dzieciom wiejskim, ludziom potrzebującym opieki i chorym. Wiele wysiłku i serca wkładała w szerzenie oświaty wśród chłopów, uczyła czytać i pisać oraz rozprowdzała wśród nich książki. Z własnej inicjatywy uczyła dzieci religii. W tej działalności społeczno-charytatywnej Wanda, będąc osobą świecką, gorliwie współpracowała z duchowieństwem, a także wciągała do apostolstwa starszych i młodzież. Apostołowała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania niepodległości (cf. Słowo Biskupów z diecezji łodzkiej do duchowieństwa i wiernych o Wandzie Malczewskiej i Stanisławie Lesczynskiej, 28 maii 1986).


Dekret o heroiczności cnót zredagowny w języku łacińskim i opublikowany w Acta Apostolicae Sedis z datą promulgacji 26 czerwca 2006 r. (AAS 11/2006/852-854)