Zenon WASILEWSKI
1913 –2006

 

Urodził się 1 października 1913 r. w Mińsku Litewskim. Naukę rozpoczął w Baranowiczach w województwie nowogródzkim. Od 1934 r. studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; absolutorium uzyskał w 1939 r. Będąc studentem V roku, pracował jako młodszy asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej i żeni się z Albertyną zymanowską, lekarką z tego samego roku studiów. Po rozpoczęciu II wojny światowej władze litewskie zamykają uczelnię. Polscy profesorowie organizują tajne nauczanie, w którym uczestniczy asystent Wasilewski. Jako ekstern złożył egzaminy dyplomowe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, uzyskując w 1941 r. dyplom lekarza. W tymże roku, po rozpoczęciu przez Niemców wojny ze Związkiem Sowieckim, państwo Wasilewscy wracają do Baranowicz, gdzie pan doktor pracuje jako chirurg. W 1942 r. rodzi się ich pierwszy syn Marek.

Powitanie biskupa Edwarda Materskiego przez dr. Zenona Wasilewskiego, 12.04.1981 r.

W czasie działań wojennych w lipcu 1944 r. państwo Wasilewscy przenoszą się do Warszawy. Po Powstaniu Warszawskim i krótkiej tułaczce osiedlają się w Radomiu. Doktor Wasilewski pracuje jako "lekarz domowy" kasy chorych oraz w Szpitalu Miejskim. W 1949 r. rodzi się ich drugi syn Krzysztof, obecnie chirurg urolog. W latach 1948–1949 odbywa służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie. W 1956 r. otrzymuje tytuł specjalisty urologa i zostaje ordynatorem oddziału urologicznego. W latach 1961–1981 jest dyrektorem radomskiego szpitala i budowniczym nowego szpitala wojewódzkiego na ul. Tochtermana. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1997 r. – Medalem "Gloria Medicinae". Polskie Towarzystwo Urologiczne nadało doktorowi Wasilewskiemu zaszczytną godność Członka Honorowego PTU. Przez ostatnie lata życia pan doktor mieszkał u syna Krzysztofa w Busku Zdroju. Zmarł 6 kwietnia 2006 r. Pochowany jest w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W pogrzebie doktora Zenona Wasilewskiego – wiceprezesa i Honorowego Członka Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu – Klub uczestniczył ze Sztandarem.