KAPELAN KIK


Kapelanem Klubu jest ks. prałat Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej. w Radomiu.
Ks. Prałat został mianowany na kapelana KIK-u w dniu 9 marca 2011 r. przez biskupa radomskiego Henryka Tomasika i jest w historii Klubu drugim z kolei kapelanem.
Pierwszym kapelanem Klubu w latach 1981-2011 był ¶p. Ks. Infułat Jerzy Bana¶kiewicz.