Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem Klubu zgodnie ze statutem jest:

  • praca intelektualna i moralna dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego obowiązków indywidualnych i społecznych,
  • praca w zakresie tworzenia, pogłebiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
  • przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym takim jak: chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzieże mienia publicznego, itp.

Cele Klubu są realizowane przez stworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za pomocą organizowania: zebrań otwartych, odczytów, zebrań dyskusyjnych, imprez artystycznych, publikacji i wydawnictw, pomocy charytatywnej oraz współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Inicjatywa powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, jako stowarzyszenia zarejestrowanego, została skutecznie zrealizowana bezpośrednio po powstaniu Solidarności na jesieni 1980 roku, w oparciu o grupy absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego, skupionych wokół Ks. Infułata mgr. Jerzego Banaśkiewicza - pierwszego kapelana Klubu oraz ks.Prałata dr. Tadeusza Borowskiego. Siedzibą Klubu jest lokal przy ulicy Sienkiewicza 13, udostępniony przez Parafię Katedry Radomskiej.
Pierwszym prezesem Klubu był ś.p. mgr Jan Kurbiel, znany profesor matematyki radomskich szkół średnich a następnie ś.p. mec. Marian Grajewski.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

Leszek Wianowski- wiceprezes
Urszula Wolszczak-Paluch- sekretarz
Janusz Kot- skarbnik
Józef Deja- członek zarządu
Paweł Majewski- członek zarządu

Komisję Rewizyjną stanowią:

Zbigniew Skorupa - prewodniczący
Witold Kaczkowski- członek
Wanda Gotkiewicz- członek

W chwili obecnej Klub liczy 52 członków oraz 4 członków honorowych, którzy swoją postawą, sympatią, pomocą i modlitwą przyczyniają się do rozwoju naszego stowarzyszenia: Janina Grajewska, Marianna Rojek, Siostra Anna Reczko U.S.J.K. i Krzysztof Starnawski. Pierwszym Honorowym Członkiem Klubu był Śp. Biskup Radomski ks. dr Edward Materski, który Sakrę biskupią otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia.

Członkowie radomskiego KIK-u byli inicjatorami powołania w 1989 r. Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej, który wyłonił pierwszych posłów i senatorów RP; kilku członków KIK pełniło funkcje społeczne i polityczne w administracji rządowej i samorządowej.

W okresie dotychczasowej działalności Klub wystosował wiele apeli oraz zajmuje stanowiska w ważnych sprawach społecznych, np. wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Klub włącza się także w uroczystości kościelne. Od lat przygotowujemy także III ołtarz na trasie katedralnej procesji na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Nieustannie modlimy się o beatyfikację Patrona naszego Klubu Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W ostatnią środę października, przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, na Mszy Św.. o godz. 18.00 w Radomskiej Katedrze, wypominamy nazwiska Zmarłych Członków Klubu. W okresie Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie opłatkowe, a w Tygodniu Wielkanocnym dzielenie się jajkiem. Od wielu lat staramy się organizować klubowe pielgrzymki; w 2019 r. udaliśmy się na Podlasie,m.innymi do Kodnia i Pratulina.

Program Klubu udostępniany jest w gablocie na domu parafialnym radomskiej Katedry oraz na naszej stronie internetowej.


Opracował: Józef Deja