KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOMZmarli Członkowie i Przyjaciele KIK w Radomiu

 1. J.E. X. Biskup Edward Materski - Honorowy Członek Klubu (†24.03.2012)
 2. J.E. X. Biskup Stefan Siczek (†31.07.2012)
 3. X. Infułat Jerzy Bana¶kiewicz - pierwszy kapelan KIK-u (†06.02.2011)
 4. X. Prałat Edward Poniewierski - drugi kapelan KIK-u (†02.02.2021)
 5. X. Prałat Tadeusz Borowski (†21.10.2015)
 6. X. Prałat Stanisław Makarewicz (†19.11.2009) – autor sztandaru KIK
 7. X. Kan. Zdzisław Domagała (†30.12.2004)
 8. O. Hubert Czuma (†19.09.2019)
 9. Tadeusz Barwicki
 10. Jadwiga Berak (†06.10.2017)
 11. Krystyna Białasik (†08,09.1988)
 12. Witold Białasik (†15.10.86)
 13. Halina Blomberg (†4.11.2000)
 14. Małgorzata Bomba (†01.12.2019)
 15. Kazimierz Bońkowski(†30.01.2005
 16. Józefa Bogucka
 17. Helena Borkowska (†05.1984)
 18. Zdzisław Bradel (†03.09.2020)
 19. Lucjan Bródka (†28.12.2010)
 20. Barbara Brudnias (†06.01.2007)
 21. Władysław Brudnias (†21.04.2016)
 22. Weronika Bryńska (†19.11.1988)
 23. Jerzy Chętkiewicz (†21.02.1987)
 24. Cecylia Chrzanowska - Pawłowska
 25. Helena Ciszewska (†30.10.1993)
 26. Wanda Cywińska (†26.06.1992)
 27. Tadeusz Derlatka (†17.08.2019)
 28. Bogumiła Domańska
 29. Tadeusz Dyr (†13.10.2019)
 30. Eugeniusz Dziekan
 31. Irena Dzierżanowska (†01.02.1988)
 32. Krystyna Dzierżanowska - wiceprezes, sekretarz (†29.09.2011)
 33. Kamilla Fundowicz (†24.10.1998)
 34. Otylia Głocka
 35. Feliksa Gołębiowska
 36. Marian Grajewski - prezes (†13.08.1994)
 37. Adam Grodziński
 38. Jerzy Iwanowski (†17.02.1988)
 39. Anna Jabłońska
 40. Mirosław Jaroszko (†29.12.2016)
 41. Jacek Jarzyński (†20.01.2008)
 42. Maria Jordańska (†01.02.2008)
 43. Józef Kaczak (†08.04.2003)
 44. Bohdana Kijewska – Honorowy Członek Klubu (†25.04.2006)
 45. Wanda Klemm (†25.03.2008)
 46. Stefan Klemm (†02.09.2011)
 47. Zofia Komorowska - Majewska (†03.01.1990)
 48. Jan Kosiec (†12.03.1994)
 49. Aniela Kot (†29.10.2014)
 50. Janusz Kowalczewski (†07.01.2017)
 51. Barbara Kulesza (†14.08.1996)
 52. Jan Kurbiel - prezes założyciel (†07.12.2003)
 53. Lucyna Kurbiel (†04.05.2001)
 54. Jerzy Kutkowski – wiceprezes, założyciel (†18.06.2020)
 55. Zofia Lamowska
 56. Maria Lipińska
 57. Irena Łojek
 58. Anna Łuniewska
 59. Zdzisław Matuszak (†13.04.2008)
 60. Zbigniew Mierzejewski (†17.09.1988
 61. Mieczysław Misiewicz (†02.05.2013)
 62. Stefan Naulewicz (†03.03.2021)
 63. Tadeusz Nowak - skarbnik, członek Honorowy (†04.09.2011)
 64. Jadwiga Orzeszko
 65. Aniela Padzik (†11.11.2004)
 66. Halina Pawłoska
 67. Urszula Pawłoska
 68. Jadwiga Piekarz (†18.01.1996)
 69. Mieczysław Prasek
 70. Krzysztof Prokop (†20.09.2011)
 71. Anna Pruszak (03.2005)
 72. Henryk Pytlak (†04.11.2009)
 73. Zofia Rejczak (†03.03.2009)
 74. Teresa Romanow (†12.03.1987)
 75. Elżbieta Schönthaler (†16.12.2009)
 76. Marek Sitko (†01.08.1987)
 77. Stanisław Sułek (†30.10.2007)
 78. Feliksa Szlesińska (†07.11.2010)
 79. Stanisława Sznewel – Honorowy Członek Klubu (†01.10.1995)
 80. Sylwia Traczyńska (†17.11.2010)
 81. Marek Warmijak (†03.03.2017)
 82. Zenon Wasilewski – Honorowy Członek Klubu (†06.04.2006)
 83. Halina W±sikowska
 84. Alicja Wianowska († 01.01.2013)
 85. Elwira Wianowska († 05.05.2012)
 86. Eliza Wolszczak - wiceprezes (†10.05.2001)
 87. Tadeusz Wydra († 25.03.2013)
 88. Leokadia Zaj±c-Kloss († 08.2015)