KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOMZmarli Członkowie i Przyjaciele KIK w Radomiu

 1. J.E. X. Biskup Edward Materski - Honorowy Członek Klubu (†24.03.2012)
 2. J.E. X. Biskup Stefan Siczek (†31.07.2012)
 3. J.E. X. Biskup Adam Odzimek (†13.03.2022)
 4. X. Infułat Jerzy Bana¶kiewicz - pierwszy kapelan KIK-u (†06.02.2011)
 5. X. Prałat Edward Poniewierski - drugi kapelan KIK-u (†02.02.2021)
 6. X. Prałat Tadeusz Borowski (†20.01.2015)
 7. X. Prałat Stanisław Makarewicz (†19.11.2009) – autor sztandaru KIK
 8. X. Kan. Zdzisław Domagała (†30.12.2004)
 9. O. Hubert Czuma (†19.09.2019)
 10. Tadeusz Barwicki
 11. Jadwiga Berak (†06.10.2017)
 12. Krystyna Białasik (†08,09.1988)
 13. Witold Białasik (†15.10.86)
 14. Halina Blomberg (†4.11.2000)
 15. Małgorzata Bomba (†01.12.2019)
 16. Kazimierz Bońkowski(†30.01.2005
 17. Józefa Bogucka
 18. Helena Borkowska (†05.1984)
 19. Zdzisław Bradel (†03.09.2020)
 20. Lucjan Bródka (†28.12.2010)
 21. Barbara Brudnias (†06.01.2007)
 22. Władysław Brudnias (†21.04.2016)
 23. Weronika Bryńska (†19.11.1988)
 24. Jerzy Chętkiewicz (†21.02.1987)
 25. Cecylia Chrzanowska - Pawłowska
 26. Helena Ciszewska (†30.10.1993)
 27. Wanda Cywińska (†26.06.1992)
 28. Tadeusz Derlatka (†17.08.2019)
 29. Bogumiła Domańska
 30. Tadeusz Dyr (†13.10.2019)
 31. Eugeniusz Dziekan
 32. Irena Dzierżanowska (†01.02.1988)
 33. Krystyna Dzierżanowska - wiceprezes, sekretarz (†29.09.2011)
 34. Adam Fijałkowski (†23.07.2023)
 35. Kamilla Fundowicz (†24.10.1998)
 36. Otylia Głocka
 37. Feliksa Gołębiowska
 38. Marian Grajewski - prezes (†13.08.1994)
 39. Adam Grodziński
 40. Jerzy Iwanowski (†17.02.1988)
 41. Anna Jabłońska
 42. Mirosław Jaroszko (†29.12.2016)
 43. Jacek Jarzyński (†20.01.2008)
 44. Maria Jordańska (†01.02.2008)
 45. Józef Kaczak (†08.04.2003)
 46. Bohdana Kijewska – Honorowy Członek Klubu (†25.04.2006)
 47. Wanda Klemm (†25.03.2008)
 48. Stefan Klemm (†02.09.2011)
 49. Zofia Komorowska - Majewska (†03.01.1990)
 50. Jan Kosiec (†12.03.1994)
 51. Aniela Kot (†29.10.2014)
 52. Janusz Kowalczewski (†07.01.2017)
 53. Barbara Kulesza (†14.08.1996)
 54. Jan Kurbiel - prezes założyciel (†07.12.2003)
 55. Lucyna Kurbiel (†04.05.2001)
 56. Jerzy Kutkowski – wiceprezes, założyciel (†18.06.2020)
 57. Zofia Lamowska
 58. Maria Lipińska
 59. Irena Łojek
 60. Anna Łuniewska
 61. Zdzisław Matuszak (†13.04.2008)
 62. Stanisław Michalak (†12.11.2022)
 63. Zbigniew Mierzejewski (†17.09.1988)
 64. Mieczysław Misiewicz (†02.05.2013)
 65. Stefan Naulewicz (†03.03.2021)
 66. Tadeusz Nowak - skarbnik, członek Honorowy (†04.09.2011)
 67. Jadwiga Orzeszko
 68. Aniela Padzik (†11.11.2004)
 69. Halina Pawłoska
 70. Urszula Pawłoska
 71. Jadwiga Piekarz (†18.01.1996)
 72. Mieczysław Prasek
 73. Krzysztof Prokop (†20.09.2011)
 74. Anna Pruszak (03.2005)
 75. Henryk Pytlak (†04.11.2009)
 76. Zofia Rejczak (†03.03.2009)
 77. Teresa Romanow (†12.03.1987)
 78. Elżbieta Schönthaler (†16.12.2009)
 79. Marek Sitko (†01.08.1987)
 80. Jerzy Stachurski (†19.10.2022)
 81. Stanisław Sułek (†30.10.2007)
 82. Feliksa Szlesińska (†07.11.2010)
 83. Stanisława Sznewel – Honorowy Członek Klubu (†01.10.1995)
 84. Sylwia Traczyńska (†17.11.2010)
 85. Jan Warchoł (†08.10.2021)
 86. Marek Warmijak (†03.03.2017)
 87. Zenon Wasilewski – Honorowy Członek Klubu (†06.04.2006)
 88. Halina W±sikowska
 89. Alicja Wianowska († 01.01.2013)
 90. Elwira Wianowska († 05.05.2012)
 91. Eliza Wolszczak - wiceprezes (†10.05.2001)
 92. Tadeusz Wydra († 25.03.2013)
 93. Leokadia Zaj±c-Kloss († 08.2015)