KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


liczba wizyt
od 10.11.2004 r.
Dziś jest sobota 6 czerwca 2020 r., 158 dzień roku
Norberta, Ingridy, Laurentego

Statut KIK O Klubie Kapelan Program Sztandar Galeria Odeszli do Pana Kontakt

04.06.2020, godz.18.00, Katedra Radomska: Msza św. w 29.rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Radomiu z udziałem Sztandaru Klubu, który był poświęcony przez Papieża 4 czerwca 1991 r. Homilię wygłosi biskup Radomski Henryk Tomasik.


Jubileusz 35-lecia KIK
[galeria zdjęć]Radom - Dziedzictwo Jagiellonów. (Konspekt wykładu Tadeusza Derlatki wygłoszonego w KIK-u Radom)
Jacek Malczewski - jego
związki z Radomiem
i ziemią radomską


Homilia ks.bpa Józefa
Zawitkowskiego wygłoszona
podczas uroczystości
poświęcenia pomnika pary
prezydenckiej Marii i Lecha
Kaczyńskich w Radomiu

W niedzielę nie kupuję - świętuję!

Ksiądz biskup Edward
Materski - Honorowy
Obywatel Miasta Radomia
(film)

Jerzy Banaśkiewicz - ksiądz,
przyjaciel, poeta (film)

Diecezja Radomska
Katedra Radomska

Rodzina wiosną dla Europy i Świata

Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu uprzejmie informuje i serdecznie zaprasza w piątek 15 maja 2020 r. o godz. 18.00 do kościoła św. Jana Chrzciciela (Fara) przy ulicy Rwańskiej 6 na Mszę Świętą w intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Urodzona 15 maja 1822 roku w Radomiu Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska najdłuższy okres swego życia przeżyła w naszym mieście. Tu mieszkali jej rodzice oraz bliscy m.in. wielki malarz Jacek Malczewski. W radomskiej Farze 22 maja 1822 roku Wanda Malczewska przyjęła sakrament Chrztu Świętego. Osiem lat później, również 22 maja, Wanda przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Także w Radomiu Wanda doświadczyła pierwszych przeżyć mistycznych, wśród których były - w późniejszych okresach życia - zapowiedzi dotyczące przyszłych losów Polski, w tym wielkiego zwycięstwa zbrojnego Polski w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W powszechnej opinii spełnienie tej wizji nastąpiło 15 sierpnia 1920 r. w czasie Bitwy warszawskiej. Wanda Malczewska zmarła w opinii świętości w Parznie koło Bełchatowa w 1896 r. Do grobu Wandy Malczewskiej od wielu lat w drugą niedzielę maja pielgrzymują wierni archidiecezji łódzkiej i proszą Boga o Jej rychłą beatyfikację. W tym roku, w niedzielę 10 maja, do Parzna osobiście pielgrzymował jedynie Arcybiskup Grzegorz Ryś, zaś dla wiernych była transmisja internetowa. Arcybiskup Łódzki zaprosił wszystkich do pielgrzymowania do grobu Czcigodnej Sługi Bożej i między innymi powiedział: "...Cały czas w głowie miałem jedną prośbę, aby tu w Parznie modlić się za Polskę. Za naszą Ojczyznę. Wanda Malczewska uczy pięknego patriotyzmu, bardzo prostego i bardzo głębokiego. Uczy patriotyzmu wyrastającego z najgłębiej przeżywanej wiary. Potrzebujemy jej wstawiennictwa".

Bezpośrednio przed Mszą Św. o godz. 17.30 zostanie odprawione Nabożeństwo majowe.

Szczęść Boże!

Za Zarząd KIK

Jan Rejczak

Wizerunek Wandy Malczewskiej z obrazu ofiarowanego w 1984 roku Ks. Infułatowi Stanisławowi Sikorskiemu, proboszczowi radomskiej Fary w latach 1971-1993, z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich, przez Kapłanów dekanatu Radom – Zachód.VIII Rocznica śmierci Biskupa Edwarda Materskiego

24 marca 2012 roku zmarł Biskup Edward Materski. Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu jest wdzięczny Ks. Biskupowi Edwardowi, który sakrę biskupią otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia, że tak często spotykał się z nami, ubogacał nas i zechciał być Honorowym Członkiem KIK. Często sięgamy do Jego nauczania, życzliwych rad, wskazówek, które są wciąż inspirujące, aktualne i żywe. Naszą klubową tradycją stały się coroczne modlitewne spotkania: 24. marca o godz. 15.00 i 1. sierpnia o godz. 17.00, przy grobie Pasterza na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu przy ul. Limanowskiego. W tym czasie zapraszamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia nie tylko członków i sympatyków Klubu, ale wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać Jego Ekscelencję na drogach swego życia. Módlmy się nieustannie, aby Pan Bóg przytulił Biskupa Edwarda i uczynił naszym Patronem!Przedstawiamy projekt statutu do zmiany na WZC w lipcu br., z prośbą o ewentualne uwagi i propozycje korekt.
Projekt statutu można pobrać klikając w poniższy obrazek:

BEATYFIKACJA I KANONIZACJA
JANA PAWEŁA II !

"Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego. Wiele razy z tego Placu i tego Pałacu błogosławiłeś nas! Dziś, prosimy Cię: Ojcze Święty pobłogosław nam!"

Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, 01.05.2011.

"W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan św. Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera."

Homilia Ojca Świętego Franciszka z okazji Kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II, 27.04.2014


HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA PODCZAS LITURGII ŚRODY POPIELCOWEJ, 26 lutego 2020 r.

DOBRA POLITYKA SŁUŻY POKOJOWI. Orędzie Papieża FRANCISZKA na 52. Światowy Dzień Pokoju 2019.

PRAWDA WAS WYZWOLI (J8, 32). FAKE NEWS A DZIENNIKARSTWO POKOJU. Orędzie Papieża FRANCISZKA na LII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2018.

MIGRANCI I UCHDŹCY: MĘŻCZYŹNI I KOBIETY W POSZUKIWANIU POKOJU. Orędzie Papieża FRANCISZKA na 51. Światowy Dzień Pokoju 2018.

„NIE LĘKAJ SIĘ, BO JESTEM Z TOBĄ” (Iz 43, 5). PRZEKAZUJMY NADZIEJĘ I UFNOŚĆ W NASZYCH CZASACH. Orędzie Papieża FRANCISZKA na LI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2017.

WYRZECZENIE SIĘ PRZEMOCY: STYL POLITYKI NA RZECZ POKOJU. Orędzie Papieża FRANCISZKA na Światowy Dzień Pokoju 2017.

BENEDYKT XVI - NOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE
I GŁOSZENIE EWANGELII.
Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [2011]


JAN PAWEŁ II - INTERNET: NOWE FORUM GŁOSZENIA EWANGELII.
Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu


IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW. ODPRAWIONEJ NA LOTNISKU WOJSKOWYM – Radom,
4 czerwca 1991 r.

serwis internetowy rady porozumienia klubów inteligencji katolickiejPorozumienie KIKradio plus radomHospicjum Królowej Apostołów
Serwis Kościoła Katolickiego w Polsce
Strony znajdują się na serwerze Fundacji Opoka
Tygodnik katolicki Niedziela
    
  
  

Opracował: Józef Deja
Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2020 r.